ติดต่อเรา

ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์
ตึกนวัตกรรม ชั้น 8 ห้อง 802
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 02-2188411